Bezeroaren beharretara egokitutako aholkularitza integrala:

 • Enpresako prozesuen eta zerga-izapidetzeen gainbegiraketa.
 • Indarrean dagoen zerga-araudian gertatzen diren aldaketek enpresarako izango dituzten ondorioak aztertzea eta zerga arloko berrikuntzei buruzko informazioa ematea.
 • Zerga-betebeharrak betetzearen inguruko zaintza garaiz eta forman, zehatz-mehatz betetzen direla bermatzeko.
 • Zerga arloko aitorpen hauen prestaketa eta aurkezpena:
  • Balio Erantsiaren gaineko Zerga (hiru hilez behingoa eta urteko laburpena).
  • Errentaren gaineko Zergaren zatikako ordainketen aitorpenak.
  • Profesionalei egindako PFEZren atxikipenak (hiru hilez behingoa eta urteko laburpena).
  • Higiezinen errentamenduarekin lotutako PFEZren atxikipenak (hiru hilez behingoa eta urteko laburpena).
  • Higigarrien kapitalaren errendimenduen PFEZren atxikipenak (hiru hilez behingoa eta urteko laburpena).
  • Komunitate barruko eragiketen aitorpen laburbilduak.
  • Hirugarren batzuekin egindako eragiketen urteko aitorpena.
  • Komunitate barruko merkataritzaren hileko aitorpen estatistikoa (INTRASTAT).
 • Bazkidearen PFEZ aitorpenaren prestaketa eta aurkezpena.
 • Jasotako dokumentazioaren azterketa eta dagozkion kontularitzako idazpenak gainbegiratzea edo egitea.
 • Zuen enpresaren jarduerara egokitutako kontularitza-planaren diseinua.
 • Igorritako eta jasotako fakturen erregistro-liburuak edo BEZaren erregistroak prestatzea.
 • Elementu bakoitzeko ibilgetuaren fitxen diseinua, kontrola eta jarraipena, amortizazioen plana ezarrita.
 • Kontularitza zerga arloko irizpide eta araudiaren arabera egokitzea.
 • Urteko kontularitzako txostena igortzea ekitaldia behin betikoz itxi aurretik.
 • Enpresako prozesuen eta zerga-izapidetzeen gainbegiraketa.
 • Indarrean dagoen zerga-araudian gertatzen diren aldaketek enpresarako izango dituzten ondorioak aztertzea eta zerga arloko berrikuntzei buruzko informazioa ematea.
 • Zerga-betebeharrak betetzearen inguruko zaintza garaiz eta forman, zehatz-mehatz betetzen direla bermatzeko.
 • Zerga arloko aitorpen hauen prestaketa eta aurkezpena:
  • Balio Erantsiaren gaineko Zerga (hiru hilez behingoa eta urteko laburpena).
  • Errentaren gaineko Zergaren zatikako ordainketen aitorpenak.
  • Profesionalei egindako PFEZren atxikipenak (hiru hilez behingoa eta urteko laburpena).
  • Higiezinen errentamenduarekin lotutako PFEZren atxikipenak (hiru hilez behingoa eta urteko laburpena).
  • Higigarrien kapitalaren errendimenduen PFEZren atxikipenak (hiru hilez behingoa eta urteko laburpena).
  • Komunitate barruko eragiketen aitorpen laburbilduak.
 • Igorritako eta jasotako fakturen erregistro-liburuak edo BEZaren erregistroak prestatzea.
 • Elementu bakoitzeko ibilgetuaren fitxen diseinua, kontrola eta jarraipena, amortizazioen plana ezarrita.
 • Bazkidearen PFEZ aitorpenaren prestaketa eta aurkezpena.